Aktualizacja 25.08.2020

 • Rząd grecki ogłosił nowe obostrzenia mające zastosowanie do obszaru Chania (Kreta) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 • Obowiązkowe noszenie maski na twarzy na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń,

 • Zawieszenie wszelkiego rodzaju wydarzeń, takich jak imprezy na żywo, targi, procesje itp.
 • Zakaz gromadzenia się obywateli powyżej 9 osób z jakiegokolwiek powodu, zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych.
 • W restauracjach dozwolona jest maksymalna liczba osób przy każdym stole do 4 osób, chyba że są to krewni pierwszego stopnia, w takim przypadku może to być maksymalnie 6 osób.
 • Powyższe obostrzenia obowiązują od 25 sierpnia do 1 września 2020.

Aktualizacja 7.08.2020

 • Rząd Grecji wprowadził nowe zasady przyjmowania podróżnych, według których turyści przybywający do Grecji zobowiązani są do wypełnienia formularza Passenger Locator Form (PLF), który dostępny jest na stronie: https://travel.gov.gr/#/
 • Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia PLF najpóźniej na dzień przed wjazdem do Grecji.
 • Kod QR wysyłany jest o północy poprzedzającej planowany przylot do Grecji, np o g. 00:01 w dniu 21.07 dla lotu realizowanego o g. 02:25 w dniu 21.07., na adres email podany przy rejestracji, dlatego będzie dochodziło do sytuacji, gdy Klient otrzyma kod QR w drodze na lotnisko lub będąc juz na lotnisku. Zalecamy sprawdzanie skrzynki, do której trafia SPAM.
 • Wypełnienie formularza Passenger Locator Form (PLF) jest obowiązkowe i należy to zrobić online za pośrednictwem strony https://travel.gov.gr/#/.
 • UWAGA w przypadku lotów nocnych: Jeżeli sprzedawca wypełnia formularz PLF za Klienta, podając swój adres mailowy to musi zwrócić uwagę na to, że kod QR wysyłany jest o północy. Tym samym sprzedawca musi sprawdzić swoją pocztę po północy i MUSI zadbać o to by Klientowi przekazać kod QR przed wylotem!
 • Każdy uczestnik indywidualnie wypełnia wniosek i otrzymuje własny kod QR. W dniu wylotu wypełnienie formularza jest niemożliwe – platforma blokuje taką możliwość.
 • W przypadku zmiany przewoźnika, a tym samym zmiany numeru rejsu, należy ponownie wypełnić online formularz PLF i uzyskać nowy kod QR.
 • UWAGA!
 • Brak kodu QR spowoduje odmowę wejścia na pokład samolotu.
 • Wersja drukowana formularza nie jest już akceptowana
 • Zgodnie z ww. stroną greckiej administracji rządowej, potwierdzenie złożenia wniosku (otrzymywane mailem po wypełnieniu formularza przed otrzymaniem kodu QR) jest akceptowane jedynie w sytuacji, gdy odprawa check-in lub wejście na pokład samolotu odbywa się w dniu poprzedzającym lądowanie w Grecji. Wówczas kod QR Klienci otrzymują po odprawie lub w trakcie lotu dlatego po wylądowaniu w Grecji Klient powinien sprawdzić swoją pocztę lub wiadomości (jeżeli PLF wypełniał za niego sprzedawca, który miał dosłać kod QR (np. MMSem, WhatsAppem itd.) 
 • GRECJA - DEKLARACJA (PLF)
 • GRECJA - INSTRUKCJA DO DEKLARACJI (PLF)
 • GRECJA - INSTRUKCJA WNIOSKU ONLINE
 • GRECJA - WYTYCZNE SANITARNE

 

 

 

 • W ślad za otrzymaną rezolucją z dnia 29 czerwca 2020 r. hiszpańskiej Generalnej Dyrekcji Zdrowia Publicznego, Jakości i Innowacji informujemy o wprowadzeniu od 01.07.20 do odwołania kontroli sanitarnej w punktach przekraczania granicy z Hiszpanią.
 • Wszyscy pasażerowie przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską muszą przejść kontrolę zdrowia przed wjazdem do kraju. Kontrole te mogą obejmować pomiar temperatury, kontrolę dokumentacji i kontrolę wizualną stanu pasażera.
 • Kontrola temperatury będzie przeprowadzana rutynowo w celu identyfikacji podróżnych z gorączką. Jako granicę wykrywalności ustala się temperaturę równą lub większą niż 37,5 ºC. Pasażerowie o temperaturze wyższej niż 37,5 ºC lub ci, którzy na podstawie informacji zawartych w formularzu zdrowia publicznego lub po kontroli wzrokowej są podejrzewani o zakażenie wirusem COVID-19 lub innym patogenem zakaźnym, zostaną poddani dalszej ocenie stanu zdrowia w celu ustalenia, czy istnieje podejrzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego.
 • W odniesieniu do kontroli dokumentów pasażerowie przylatujący z dowolnego lotniska lub przybywający z dowolnego portu znajdującego się poza terytorium Hiszpanii muszą najwcześniej na 48h przed wylotem wypełnić formularz zdrowia publicznego zawarty w załączniku do niniejszej rezolucji, na podstawie Passenger Location Card (karty lokalizacji pasażera). Wypełnienie formularza dotyczącego zdrowia publicznego powinno nastąpić przed rozpoczęciem podróży do Hiszpanii - drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu internetowego: www.spth.gob.es lub bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. Po wypełnieniu formularza pasażer otrzyma kod QR (e-mailem), który należy przedstawić podczas kontroli zdrowia po przybyciu do Hiszpanii.
 • Uwaga: formularz jest imienny i w przypadku osób dorosłych każda osoba jest zobowiązania posiadać własny formularz. W przypadku osób nieletnich (poniżej 18 roku życia) uwzględnia się je w formularzu osoby dorosłej, z którą podróżują.
 • Ważne! Do 31 lipca 2020 r., będzie można wypełniać również formularze papierowe (dla Klientów Rainbow formularze będą dostępne w systemie Travella oraz w punktach odpraw Rainbow na lotniskach).
 • Od 01 sierpnia wszyscy pasażerowie przybywający drogą lotniczą i morską mają obowiązek posiadania kodu QR w wersji elektronicznej pod rygorem nie wpuszczenia na teren Hiszpanii i/lub na pokład samolotu/statku.
 • Uwaga: Informujemy, że Klienci, których przeloty do Hiszpanii realizowane są linią lotniczą Wizz Air mają bezwzględny obowiązek wypełnienia formularza PLF w wersji elektronicznej i posiadania kodu QR.
 • Wszyscy pasażerowie muszą nosić maseczki i utrzymywać dystans społeczny.
 • HISZPANIA - DEKLARACJA
 • HISZPANIA - WYTYCZNE SANITARNE
 • Bułgaria otworzyła granicę dla turystów jako jedna z pierwszych. Już od 1 maja zniesiono wymóg noszenia masek na twarzy. Od 15 czerwca natomiast wprowadzono obowiązek noszenia masek w transporcie publicznym, aptekach oraz instytucjach zdrowia. W restauracjach, cukierniach, kawiarniach, barach zobligowany do noszenia masek jest tylko personel. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa należy wszędzie utrzymywać dystans społeczny wynoszący 1,5 metra.
 • Zachęca się pasażerów do posiadania na lotnisku własnych środków ochronnych takich jak maseczka na twarz/rękawiczki
 • Na terenie lotniska mogą przebywać tylko osoby wylatujące, przylatujące oraz personel,
 • Wprowadzono przejściowy system kamer termowizyjnych do kontroli temperatury podróżujących,
 • Obowiązuje dystans społeczny (minimum 1,5 m),
 • Środki do dezynfekcji dostępne we wszystkich obszarach obsługi klienta,
 • Samoobsługa we wszystkich obszarach terminali, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.
 • BUŁGARIA - DEKLARACJA POBYTU
 • BUŁGARIA - WYTYCZNE SANITARNE

 

 • Wjazd na Maltę możliwy będzie dla mieszkańców wybranych krajów bez obowiązku odbycia kwarantanny,
 • Podróżni przybywający na Maltę są zobowiązani do wypełnienia dwóch formularzy lokacyjnego oraz określającego ich stan zdrowia. Oba formularze są dostępne wyłącznie w j. angielskim i należy je także wypełnić w tym języku. Zalecamy wydrukowanie i wypełnienie tych formularzy przed przybyciem na Maltę, aby proces przejścia przez Immigration przebiegał sprawnie i sprawnie.
 • Przy wjeździe na Maltę nie są wymagane testy,
 • Po wylądowaniu zostaną przeprowadzone kontrole temperatury za pomocą kamer termowizyjnych,
 • Międzynarodowa technologia portu lotniczego na Malcie zaopatrzona jest w technologię dystansowania społecznego, w której wykryte zostaną przypadki naruszenia dystansu społecznego, a stewardowie lotniska będą kontrolować przestrzeganie odpowiedniej odległości,
 • Noszenie maski jest obowiązkowe na terenie lotniska,
 • Wprowadzenie rozwiązań bezdotykowej odprawy, skanowania kart pokładowych i innych aspektów w celu ograniczenia interakcji z pracownikami,
 • Cały personel będzie wyposażony w przyłbice i / lub maski,
 • Możliwe ograniczenia na terenie lotniska, w celu minimalizacji kontaktów międzyludzkich.
 • FORMULARZ STANU ZDROWIA
 • FORMULARZ LOKALIZACJI
 • Szczegółowy przewodnik
 • Każdy podróżny udający się do Albanii drogą lotniczą zobowiązany jest mieć ze sobą wypełniony i podpisany formularz lokalizacyjny.
 • W imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują.
 • Wypełnione i podpisane formularze są zbierane przez personel pokładowy w trakcie lotu, a następnie przekazywane władzom lotniska w Tiranie. 
 • FORMULARZ LOKALIZACJI


SYCYLIA

KALABRIA

 • Wszyscy podróżujący na Kalabrię są zobowiązani dokonać rejestracji.
 • Strona internetowa do samodzielnej rejestracji (w j. angielskim) to: www.emergenzacovid.regione.calabria.it.
 • Każdy turysta jest bezwzględnie zobowiązany do rejestracji.
 • Rejestracji można dokonać w dowolnym momencie przed przyjazdem do Kalabrii lub na miejscu (w hotelu lub na lotnisku). Zachęcamy jednak do rejestracji przed wyjazdem do Kalabrii, co usprawni kwestie organizacyjne oraz check-in w hotelach.
 • Powyższe dotyczy również sprzedaży last minute.

SARDYNIA

 • UWAGA! Konieczne zaświadczenie potwierdzające ujemny wyniku testu PCR w kierunku COVID-19
 • Kraje pochodzenia zostały podzielone na dwie kategorie (A i B). Aktualna kategoryzacja, dostępna jest na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. Polsce została przyporządkowana kategoria B.
 • Wszyscy podróżni udający się na Cypr z kraju oznaczonego kategorią A są zobowiązani do uzyskania przepustki Cyprus Flight Pass (CFP), uprawniającej do odbycia lotu na Cypr.
 • Przepustka Cyprus Flight Pass jest dostępna na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/. Zarejestrowanie się na platformie jest obowiązkowe dla wszystkich podróżnych.
 • Formularz można wypełnić w dowolnym czasie i zapisać jako wersję roboczą, jednak wysłanie i finalizacja procesu jest możliwe dopiero na 24h przed wjazdem na Cypr.
 • Aby ułatwić wypełnienie formularza online przygotowaliśmy instrukcję, dzięki której każdy może samodzielnie przejść cały proces, który zajmuje kilka minut. Po wypełnieniu formularza pasażer otrzymuje na adres mailowy przepustkę Cyprus Flight Pass, którą należy wydrukować i okazać na lotnisku w check-in.
 • Z uwagi na to, że formularz jest w języku angielskim, przygotowaliśmy legendę z objaśnieniami do treści, które się w nim znajdują. Wypełniony formularz w wersji drukowanej należy okazać podczas odprawy check-in oraz po wylądowaniu na lotnisku docelowym.
 • W sytuacji usterki technicznej lub też zaplanowanych prac konserwacyjnych elektronicznej platformy (ogłoszone oficjalnie na platformie), pasażerowie będą zobowiązani do wypełnienia wymaganych formularzy ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms.
 • W tym przypadku podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej. Inaczej, linie lotnicze odmówią wejścia na pokład samolotu (niemniej jednak, weryfikowanie informacji podanych przez podróżnych w przepustce Cyprus Flight Pass nie należy do obowiązków linii lotniczych). 
 • CYPR - FORMULARZ PAPIEROWY 
 • CYPR - INSTRUKCJA